BŁĘKITNA WSTĄŻKA
Strona główna
Adresy poradni

Menu

artykuły

wywiady

badania

przepisy kulinarne

linki
Foto
Pielęgnacja stomii
Rozmowa z dr. Mirosławem Klukowskim z Kliniki Chirurgii Ogólnej CMKP w Warszawie


- Na czym polega zabieg wyłonienia stomii?
Najczęściej spotykanymi rodzajami stomii są ileostomia (stomia w obrębie jelita cienkiego) jedno- lub dwulufowa i kolostomia (stomia w obrębie jelita grubego) jedno- lub dwulufowa. Zabieg operacyjny kolostomii jednolufowej rozpoczyna się od wycięcia w wyznaczonym miejscu okrągłego płata skóry wraz z tkanką podskórną o średnicy 2-3 cm. Pochewkę mięśnia prostego brzucha nacina się w kształcie krzyża, a następnie po nacięciu otrzewnej wyłaniany jest bliższy odcinek jelita grubego, tak aby wystawał on 3 cm powyżej powłoki brzucha, po czym przystępuje się do formowania stomii. Szwy zakłada się tak, by obejmowały skórę ok. 5 mm od brzegu otworu, błonę surowiczą u podstawy stomii, surowicówkę i mięśniówkę brzegu jelita oraz skórę w pobliżu poprzedniego wkłucia. Takie postępowanie powoduje wywinięcie i uformowanie stomii w postaci ostatecznej.
- Czy wyłonienie stomii jest zabiegiem na całe życie?
Nie zawsze. Czasem stomię wyłania się tylko na pewien czas, a dalsze jej losy zależą od rodzaju schorzenia i zaawansowania choroby. Dlatego biorąc pod uwagę ten aspekt, wyodrębnia się trzy rodzaje stomii:
1) stomia jako ostateczna, planowana część operacji;
2) stomia jako przygotowanie do ostatecznej definitywnej operacji;
3) stomia jako zabezpieczenie przed wystąpieniem powikłań wykonanego zespolenia jelita.
- Jakie są główne wskazania do wykonania kolostomii?
1) nowotwór jelita grubego;
2) powikłana choroba uchyłkowa okrężnicy;
3) niedrożność, najczęściej nowotworowa, odbytnicy lub okrężnicy;
4) nieswoiste zapalenie jelita grubego (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego);
5) uraz jelita grubego;
6) niedokrwienie, martwica części jelita grubego.
- W jaki sposób chory jest przygotowywany do operacji? Kto z nim rozmawia - lekarz, pielęgniarka, psycholog?
Przed zabiegiem operacyjnym z pacjentem rozmawia chirurg, pielęgniarka stomijna i psycholog. Chirurg wyjaśnia pacjentowi, dlaczego należy wykonać tego rodzaju operację, co to właściwie jest stomia, czy jest to stomia definitywna, tzn. do końca życia, czy też czasowa. Pacjent otrzymuje do przeczytania publikacje na temat stomii i sposobu jej pielęgnacji oraz rodzaju sprzętu. Pielęgniarka stomijna z kolei wyjaśnia mu, jakiego rodzaju istnieje sprzęt, gdzie będzie mógł go kupić. Pacjent podpisuje zgodę na wykonanie zabiegu operacyjnego i założenie stomii. Przed założeniem stomii chirurg określa miejsce, w którym zostanie ona założona. Miejsce to oznacza w pozycji stojącej, siedzącej i leżącej, sposób ów pozwala na optymalny wybór miejsca stomii, które powinno być dobrze widoczne dla pacjenta.
- Czy chory ma wpływ na wybór sprzętu do zaopatrzenia stomii?
W czasie pobytu w szpitalu po zabiegu operacyjnym pacjentowi udziela się wszelkich niezbędnych informacji na temat wyboru sprzętu, tak że w okresie późniejszym może już sam podjąć odpowiednią decyzję.
Foto
Szeroki asortyment - możliwość indywidualnego dobrania sprzętu do rodzaju skóry, stomii, typu schorzenia
- Czy są dostępne w sprzedaży specjalne środki do pielęgnacji stomii, np. płyny do przemywania okolicy „sztucznego odbytu”?
Pielęgnacja stomii nie jest trudna. Bardzo ważne jest dbanie o skórę wokół stomii. Jest ona narażona na kontakt z treścią jelitową, dlatego też powinna być utrzymywana w nienagannej czystości. Przy zmianie worka należy umyć skórę wokół stomii wodą z dodatkiem mydła o pH zbliżonym do pH skóry. Można do tego celu użyć gąbki lub wacika. Nie wolno stosować spirytusu ani benzyny. Do oczyszczania skóry można także używać specjalnych kosmetyków stomijnych, są dostępne na przykład specjalne gaziki do zmywania skóry. Pozwalają one skutecznie usunąć wszystkie zanieczyszczenia, pozostałości przylepca płytki.
Foto
Krem przeciwodparzeniowy Comfeel przeznaczony do pielęgnacji suchej i podrażnionej skóry narażonej na kontakt z treścią jelitową
- Pacjenci często zadają pytanie: czy po wykonaniu stomii nie będzie od nich czuć nieprzyjemnego zapachu?
Aby uniknąć tego problemu, można stosować worki stomijne z filtrem węglowym. Pomocne jest także wrzucenie do worka stomijnego tabletki aspiryny. Ważne jest, aby pacjenci unikali spożywania pokarmów i płynów, które są odpowiedzialne za powstawanie dużej ilości gazów. Powinno się ograniczyć spożywanie takich pokarmów, jak: fasola, groch, kapusta, czosnek i cebula. Polecane jest spożywanie jogurtu, kefiru, maślanki, albowiem zmniejszają one ilość produkowanych gazów oraz niwelują ich zapach.
Foto
Niwelujący nieprzyjemny zapach filtr węglowy worka Alterna
- Czy można się nauczyć samodzielnej pielęgnacji stomii, czy też jest się skazanym na pomoc otoczenia?
Początkowo po operacji chorzy wymagają pomocy lekarzy i pielęgniarek stomijnych. Z czasem pacjenci stwierdzają, że opieka nad stomią nie jest tak trudna, jak to sobie wyobrażali. Szybko uczą się właściwego i sprawnego pielęgnowania stomii. Ale zanim nauczą się samoobsługi, wolontariusze z towarzystw stomijnych pomagają im oraz ich rodzinom w adaptacji do życia ze stomią.
Foto
Przylepiec stomijny IV generacji Alterna - łatwy do zmiany, bezbolesny przy odklejaniu
- Jak zorganizowana jest w Polsce opieka nad chorym ze stomią?
W naszym kraju istnieje sieć specjalistycznych ośrodków (poradnie stomijne) zajmujących się pacjentami ze stomią. Pracują w nich doświadczeni lekarze, pielęgniarki stomijne, psycholodzy i seksuolodzy. Istnieją także stowarzyszenia stomijne. Zarejestrowane zostało Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią (POL-Ilko). Organizacja ta zrzesza głównie pacjentów - ale nie tylko. Także lekarzy i pielęgniarki stomijne. Istnieją telefony zaufania, bezpłatna linia informacyjna dla pacjentów ze stomią, w Internecie dostępna jest strona Polskiego Towarzystwa nad Chorymi ze Stomią, gdzie zamieszczone są wskazówki dotyczące zasad pielęgnacji stomii.

Fotografie udostępniła firma Coloplast

P.B.

Błękitna wstążka, Nr 2
ANKIETA
(format PDF)


NIE BĄDŹ...

ZBYT ZAWSTYDZONY...

...ABY RATOWAĆ SWOJE ŻYCIE